Denne erklæringen beskriver hvordan Renholdere.no samler inn og bruker personopplysninger.

Kontaktinformasjon:

Renholdere.no
Leadly AS
Org.nr: 929 322 649

Telefon: 96 00 64 00
E-post: kontakt@leadly.no
Adresse: Thorvald Meyers gate 72, 0552 Oslo

Behandlingsansvarlig

Leadly AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Hva samler vi inn og hvorfor?

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å opprette kontakt mellom potensielle kunder og leverandører av renholdstjenester. Brukeren legger selv inn sine opplysninger, og disse blir brukt til å ta kontakt for konsultasjon, tilbud eller annen salgsrelatert kontakt. Vi samler også inn informasjon om trafikk og bruksmønster på siden. Dette gjøres ved hjelp av tredjepartsverktøy som nevnt under.

Analyseverktøy

På våre nettsider bruker vi analyseverktøyene Google Analytics og Matomo Analytics. Dette er verktøy som gir oss innsikt i blant annet hvordan brukere beveger seg på nettsiden, hvor lenge de oppholder seg på en side og hvilken nettside de var på før Renholdere.no, ved hjelp av informasjonskapsler. Disse verktøyene benytter vi for å forbedre våre nettsider og deres brukeropplevelse, forstå brukermønstre, måle effektivitet av markedsaktiviteter og analysere statistikk om trafikk på siden.

Standardinnstillingen til Google Analytics gjør at verktøyet registrerer besøkendes IP-adresser. Ifølge Datatilsynet er en IP-adresse definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi benytter oss derfor av IP-anonymisering i Google Analytics. På den måten anonymiseres brukerens IP-adresse før lagring, slik at den fullstendige IP-adressen ikke blir lagret eller sporbar.

Data registrert gjennom Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Data lagret hos Google er underlagt deres retningslinjer for personvern.

Data registrert gjennom Matomo Analytics lagres på vårt webhotell i EU hos A2 Hosting. Data lagret hos A2 Hosting er underlagt deres retningslinjer for personvern.

Informasjonskapsler (cookies)

Ved besøk på Renholdere.no vil det bli lagret informasjonskapsler (cookies) på brukerens enhet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker et nettsted. Disse tekstfilene brukes for å kjenne igjen brukeren og tilby en mer brukertilpasset opplevelse. Dette kan for eksempel bety hurtigere sideinnlasting, forhåndsutfylte felter, lagret språkvalg eller andre funksjoner for å gjøre nettstedet mer brukervennlig.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Brukeren kan selv velge om lagring av informasjonskapsler skal tillates eller ikke. Dette gjøres i brukerens nettleser. Klikk her for framgangsmåte.

Kontaktskjema

Kontaktskjema på Renholdere.no brukes til å sende inn oppdragsforespørsler om renholdstjenester. Ved bruk av kontaktskjema legger brukeren selv inn personopplysninger. Disse opplysningene inkluderer navn, adresse, e-post, telefonnummer og andre opplysninger som brukeren anser som relevant for oppdragsforespørselen.

Renholdere.no benytter seg av https-protokoll for overføring av informasjon. Dette betyr at all informasjon du oppgir på siden blir sendt kryptert.

Opplysningene brukeren selv oppgir ved å sende inn kontaktskjema eller gjennom andre kommunikasjonskanaler på Renholdere.no lagres på vårt webhotell i EU hos A2 Hosting. Data lagret hos A2 Hosting er underlagt deres retningslinjer for personvern.

Opplysningene oppgitt gjennom kontaktskjema kan også sendes på e-post til Leadly AS og til én eller flere utvalgt(e) leverandør(er) av renholdstjenester, og er underlagt personvernsretningslinjene til den enkelte parts e-postleverandør. For Leadly AS er dette Domeneshop AS og deres retningslinjer for personvern.

Den enkelte leverandør er behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger innsamlet gjennom Renholdere.no. Spørsmål om leverandørens behandling av dine personopplysninger, inkludert forespørsler om utlevering og/eller sletting av lagrede data, rettes direkte til leverandøren. Leadly AS kan være behjelpelig med å opprette kontakt med riktig leverandør i den forbindelse.

Informasjonssikkerhet

Leadly AS plikter å behandle personopplysninger på en sikker måte. Leadly AS etterlever og opererer etter Datatilsynets prinsipper for informasjonssikkerhet.

Konfidensialitet – hindre uvedkommende i å få tilgang på opplysningene

Integritet – ingen uautorisert eller utilsiktet endring av opplysninger

Tilgjengelighet – opplysningene er tilgjengelige når tilgang er nødvendig

For å sikre dine personopplysninger er det kun autoriserte personer, underlagt taushetsplikt, som har tilgang til opplysningene. Tilgang er begrenset med et sterkt og unikt passord. All overføring av personopplysninger skjer gjennom kryptert tilkobling, så langt dette er mulig. Leadly AS har rutiner for utlevering og/eller sletting av lagrede opplysninger på forespørsel.

Brukerens rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Leadly AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i en av Leadly AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Leadly AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. For å be om innsyn, sletting, endring eller supplering kan du sende en e-post til kontakt@leadly.no.